УНГ кабинет стар

 

УНГ кабинет

 

 

Информация за най-често срещаните заболявания и за тяхното лечението може да прочетете в следващите няколко статии написани от д-р Куцаров.

Здравословните проблеми на нашите деца през есенно зимния период Есенно-зимния сезон се характеризира с повишаване честотата на инфекциите на дихателната система. Най-често това са хреми (предна, задна), фарингити, ларингити, отити, бронхити и пневмонии. Обикновено тези заболявания започват от носа и гърлото и в последствие засягат бронхите и белите дробове. Честотата на тези инфекции е по-висока при децата. Това се обуславя от редица особености като: неразвита защитна система, затворени колективи и др. Засягането на ушите бива възпалително (по-често при деца до 2 год.) и невъзпалително (обикновено след 3 год.). Последното се изразява с намаление на слуха. Често тези деца се третират като разсеяни, гледат телевизия много силно. прочети цялата статия…

Есенно-зимния сезон се характеризира с повишаване честотата на инфекциите на дихателната система. Най-често това са хреми (предна, задна), фарингити, ларингити, отити, бронхити и пневмонии. Обикновено тези заболявания започват от носа и гърлото и в последствие засягат бронхите и белите дробове. Честотата на тези инфекции е по-висока при децата. Това се обуславя от редица особености като: неразвита защитна система, затворени колективи и др. Засягането на ушите бива възпалително (по-често при деца до 2 год.) и невъзпалително (обикновено след 3 год.). Последното се изразява с намаление на слуха. Често тези деца се третират като разсеяни, гледат телевизия много силно. При някои деца тези инфекции и смущения са твърде чести (два-три пъти месечно), трудно се повлияват от лечението, изискват почти винаги антибиотично лечение. Хремите са продължителни или постоянни, дишането през носа е затруднено (особено по време на сън), децата спят с отворена уста и хъркат. Може да е на лице и продължителна трудно или неповлияваща се от сиропи кашлица. Всички тези проблеми могат да се дължат на остри и/или хронични заболявания на ушите, носа и гърлото (УНГ). При нас можете да получите специализирана УНГ консултация, базирана на съвременна (без болка и други неприятни усещания) апаратна диагностика.

Сливици – проблеми и поведение Сливиците са лимфен орган, участващ във формирането на придобития имунитет (защита на организма). Те се разполагат на местата на контакт с външната среда. Различават се небни тонзили, фарингеална (трета сливица), езична тонзила и ларингеални тонзили. Като орган на имуната система, те реагират при всяка инфекция с увеличаване на размера си (особено третата и небните тонзили). Обикновено след инфекция размерите намаляват и се връщат към изходното си ниво. Тези тъкани са най-активни през раната детска и юнушеска възраст, като функцията им постепенно отслабва към края на пубертета. С оглед типичната им локализация в организма и основната им функция, те са често боледуващи органи. Всяка остра инфекция на дихателната система в по голяма или по малка част ги засяга. Инфекциите на сливиците биват остри и хронични. прочети още по темата

Сливиците са лимфен орган, участващ във формирането на придобития имунитет (защита на организма). Те се разполагат на местата на контакт с външната среда. Различават се небни тонзили, фарингеална (трета сливица), езична тонзила и ларингеални тонзили. Като орган на имуната система, те реагират при всяка инфекция с увеличаване на размера си (особено третата и небните тонзили). Обикновено след инфекция размерите намаляват и се връщат към изходното си ниво. Тези тъкани са най-активни през раната детска и юнушеска възраст, като функцията им постепенно отслабва към края на пубертета. С оглед типичната им локализация в организма и основната им функция, те са често боледуващи органи. Всяка остра инфекция на дихателната система в по голяма или по малка част ги засяга. Инфекциите на сливиците биват остри и хронични. Острите инфекции се причиняват от вируси, бактерии, гъбички и др. Протичат обикновенно с обща отпадналост, загуба на апетит, запушване на носа и хрема, чувство на дразнене, щипене и боцкане, болка в гърлото. Лекуват се около седмица с медикаменти, повлияващи вероятния причинител. Хроничното възпаление на сливиците се развива в следствие на често повтарящи се остри инфекции; недолекувани и/или неправилно лекувани остри. Може да се развие във всяка възраст. При този тип възпаление в сливиците се задържат микроби, формиращи „огнище на инфекция”. Това огнище обуславя чести гърлени инфекции, постоянен гърлен дискомфорт, лош дъх от устата, слабост и лесна уморяемост. Може да е налице и субфебрилна температура (до 37,5 С). На огнището на инфекция в сливиците могат да се дължат и редица страдания от други органи (напр. с ърце, бъбреци, стави и др.). Сливиците могат да се засегнат и при някои други общи заболявания. Такива са някои инфекциозни (инфекциозна мононуклеоза, скарлатина), хематологични (левкози, левкемии), тумори и др. Ако вие или ваши близки страдате, често от:

 • Гнойни ангини;
 • Постоянен гърлен дискомфорт;
 • Щипене, парене, бозкане в гърлото;
 • Субфебрилна температура;
 • Лош дъх от устата;
 • Трайно увеличени лимфни възли на шията;
 • Болки в стави, изключвайки други причини.

добре е да се консултирате с УНГ доктор.

Tрета сливица – проблеми и поведение Третата (фарингеална тонзила) сливица е част от лимфния апарат на гърлото. Разполага се в горно-задната стена на гълтача, поради което не може да се огледа директно. Всяко живородено дете има такава сливица. В следствие на чести хреми и инфекции на дихателната система, тя може трайно да увеличи размерите си и да създава проблеми. Най-честите проблеми, който създава са: чести хреми и други респираторни инфекции, затрудено дишане през носа, спане с отворена уста и хъркане, чести инфекции на ушите, намаление на слуха. Причината за тези оплаквания се дължи не само на размерите на третата сливица, но и на факта, че в нея се задържат микроби. Тези микроби формират огнище на инфекция в гърлото. Това огнище спомага за бързото изчерпване на защитните сили на огранизма (особенно при децата, които не са и развити) и повишена податливост към инфекции. Всичко това води до чести хреми и инфекции на дихателната система. Тези възпаления протичат по тежко и почти винаги налагат използването на антибиотици. Такива деца боледуват многократно (два, три и повече пъти месечно).прочети целия текст

Третата (фарингеална тонзила) сливица е част от лимфния апарат на гърлото. Разполага се в горно-задната стена на гълтача, поради което не може да се огледа директно. Всяко живородено дете има такава сливица. В следствие на чести хреми и инфекции на дихателната система, тя може трайно да увеличи размерите си и да създава проблеми. Най-честите проблеми, който създава са: чести хреми и други респираторни инфекции, затрудено дишане през носа, спане с отворена уста и хъркане, чести инфекции на ушите, намаление на слуха. Причината за тези оплаквания се дължи не само на размерите на третата сливица, но и на факта, че в нея се задържат микроби. Тези микроби формират огнище на инфекция в гърлото. Това огнище спомага за бързото изчерпване на защитните сили на огранизма (особенно при децата, които не са и развити) и повишена податливост към инфекции. Всичко това води до чести хреми и инфекции на дихателната система. Тези възпаления протичат по тежко и почти винаги налагат използването на антибиотици. Такива деца боледуват многократно (два, три и повече пъти месечно). Проблемите с хроничното възпаление на третата сливица често се изявяват с възпаления на ушите. Това се обуславя от близостта на тази структура със слуховите тръби. При по големи деца това може да се манифестира и с намаление на слуха, което трудно може да се установи от родителите. Обикновенно тези деца гледат силно телевизия, искат често да им се повтаря и се третират, като разсеяни. Този проблем става особенно отчетлив в ранната училищната възраст, когато децата започват да изостават. Друга изява на хроничната инфекция на третата сливица е затруднението при дишане през носа. То е особено отчетливо през ноща, когато детето спи с отворена уста, диша шумно и хърка. Това състояние, обекновено не се променя или незначително се променя след отзвучаване на инфекцията. Често се смята, че тези деца имат бронхиална астма или друг вид алергия и се лекуват продължително време за тези заболявания, без да бъдат консултирани с УНГ лекар. Продължителното затрудение в носното дишане, способства за чести фарингити, ангини, ларингити, бронхити, пневмонии. Детският организъм е добре устроена и съвършена система, която изразява по различен начин болесните процеси в него. Едно заболяване, може да има различна клинична изява при различни деца. Поради тази причина винаги е удачно при проблеми да се търси консултация от УНГ специалист, а не да се гледа на проблема като стандарт за болестта. За поставянето на точна диагноза, не винаги е достатъчно само стандартен УНГ преглед. През последното десетилетие се съдадоха редица инструментални методики, който подпомагат диагностиката. Такива са носната ендоскопия (директен оглед с камера на органите), тимпанометрията (метод за оценка на слуха), ринометрията (обективно изследване на функцията на носа). Тези методи са атравматични, безвредни, бързо изпълними и приложими във всички възрастови групи. Съществуват редица митове относно третата сливица. Един от тях е, че тя изчезва в пубертета. Редица световни учени доказаха, че проблема не само остава с напредване на възрастта, но дори се задълбучава. Друг мит е, че премахването и трябва да става през пролета и есента, и че дететето трябва да е навършило определна възраст. Това твърдение е също остаряло и неточно. Един проблем се решава, когато го има без значение времето, климатичния сезон и възрастта. Своевременото и правилно лечение прекъсва патологичния кръг и дава възможност за нормален разстеж и развитие на детския организъм. Д-р Асен Куцаров д.м. УНГ

Хреми Ринитът (хрема) е възпалително заболяване на носа, причинено от различни субстанции. Носът е органа, който влиза в контакт с външната среда и е подложен на разнообразни въздействия. Хремите биват инфекцииозни, алергични и неалергични.прочети още…

Ринитът (хрема) е възпалително заболяване на носа, причинено от различни субстанции. Носът е органа, който влиза в контакт с външната среда и е подложен на разнообразни въздействия. Хремите биват инфекцииозни, алергични и неалергични.Инфекциозната хреми е най-честото заболяване при хората. Засяга всички възрастти и се среща по често през студените месеци. Децата боледуват по често и тежко спрямо възрастните.Причинява се от вируси, бактерии, гъбички и др. Характеризира се със запушване на носа, тежест и чувство на пълнота в главата, носна секреция и др. Обикновено протича около 7-10 дни. Алергичните хреми се причиняват от разнообразни субстанции, които попадат в носа при вдишване на въздух. Те предизвикват дразнене и патологичен процес. Алергията е генетично заболяване, което се предава по наследство. Тя може да бъде сезонна (при цъвтежа на дървета през пролетта) или целогодишна. Този вид хрема се проявява с кихане, сърбеж в носа и гърлото, сълзотечение, водниста секреция от носа. Някои форми могат да протичат с нетипични оплаквания за този тип възпаление и това да доведе до късно поставяне на правилна диагноза и лечение. Неалергичните хреми могат да бъдат причинени от различни медикаменти, фактори на околната среда, заболявания на други органи и др. Те трудно се различават, като симптоми от останалите хреми и често се диагностицират погрешно, като инфекциозни и/или алергични. Хремата е неприятно заболяване на организма, с висока честота и страдания нарушаващи ежедневния ритъм. Тя води до затруднение в носното дишането (особено през ноща), сухота и дразнене в гърлото, стичане на секрети в гърлото,чувство на пълнота и тежест в главата, смутено обоняние, непълноценен сън съпроводен с лесна изморяемост. Това налага своевремена диагностика и адекватно лечение. Правилното лечение би предотвратило и настъпване на усложнения (отити, ларингити, бронхити, пневмонии и др.) Ако вие страдате от някой от следните симптоми:

  • Затруднено носно дишане;
  • Хъркане по време на сън;
  • Постоянна носна секреция;
  • Стичане на секрет в гърлото;
  • Главоболие и/или чувство на тежест;
  • Нарушение на обонянието;
  • Подутини на лицето.
  • и оплакванията продължават повече от 7 дни

Вие се нуждаете от консултация с Уши, нос, гърло лекар

Дрезгав глас Ларингитът (дрезгав глас) е заболяване засягащо органа на гласообразуването. Той спада към дихателната система. Ангажира се почти при всяка инфекция на дихателната система.Ларингитът бива остър и хроничен. целия текст по темата…

Ларингитът (дрезгав глас) е заболяване засягащо органа на гласообразуването. Той спада към дихателната система. Ангажира се почти при всяка инфекция на дихателната система.Ларингитът бива остър и хроничен.Острият бива инфекциозен и неинфекциозен. Инфекциозният се причинява от различни инфекциозни причинители (вируси, бактерии и др.) Обикновено започва внезапно с дразнене, суха кашлица, болка в гърлото и промени в гласа (от дрезгав до пълна загуба на гласа). Неинфекциозният ларингит може да се развие в следствие на вдишване на горещ въздух и различни субстанции. Обикновенно клинично той не се различава от другата форма. Съществуват и хронични ларингити. Те се развиват в следствие на дълготрайно дразнене на органа от различни субстации.Едни от най честите причини са : тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, някои професии (учители, актьори, певци), редица производствени фактори. Производства, при които се отделя горещ въздух и различни газове не рядко довеждат до хронично възпаление. Хроничното възпаление на ларинкса е предпоставка за развитие на доброкачествени и злокачествени тумори. Раната и своевремена диагностика, позволява адекватно лечение и добър изход на болестта. Ако вие или ваши близки страдате от:

 • Промяна в гласа, продължила повече от 14 дни;
 • Болки в гърлото;
 • Кашлица с продължителност над 14 дни;
 • Чувство на полепнало чуждо тяло;
 • Затруднение в храненето и/или преглъщането;
 • Кръвохрак;
 • Опипване бучки по шията;
 • Затруднение в дишането, особено при вдишване.

Направете, колкото се може по бързо консултация с лекар УНГ болести.

Възпаление и болки в ухото Отитът (възпаление на ухото) е болестен процес засягащ ухото/ушите. От остър отит страдат по често децата. Най-поразени от болестта са тези до 2 год. Той се причинява от вируси, бактерии, гъбички и др. Различават се възпалителни процеси на външното, средното и вътрешното ухо. Те могат да протичат със сходни и/или различни симптоми и отдиференциирането им е добре да се прави от УНГ лекар. Възпалението на средното ухото протича със силни болки в едното или двете уши, заглъхване и намаление на слуха, чувство на тежест и пулсации, особенно през ноща. Не рядко е налице изтичане на секрет от ухот, шум и висока температура. Детето обикновено докосва с ръка болното ухо, забива глава във възглавницата. Другите форми на отит протичат различно.прочети цялата статия

Отитът (възпаление на ухото) е болестен процес засягащ ухото/ушите. От остър отит страдат по често децата. Най-поразени от болестта са тези до 2 год. Той се причинява от вируси, бактерии, гъбички и др. Различават се възпалителни процеси на външното, средното и вътрешното ухо. Те могат да протичат със сходни и/или различни симптоми и отдиференциирането им е добре да се прави от УНГ лекар. Възпалението на средното ухото протича със силни болки в едното или двете уши, заглъхване и намаление на слуха, чувство на тежест и пулсации, особенно през ноща. Не рядко е налице изтичане на секрет от ухот, шум и висока температура. Детето обикновено докосва с ръка болното ухо, забива глава във възглавницата. Другите форми на отит протичат различно.Съществуват не малко заболявания на други органи , които могат да протичат с болка в ухото, без да е налице възпаление на последното. Такива могат да бъдат заболявания на зъбите, слюнчените жлези, прешлените, носа и околоносните синуси, езика, гълтача и гръкляна. Ако вие или вашето дете имате един или няколко симптома:

 • Болка в ухото/ушите;
 • Чувство на пълнота, тежест, глъхнене, пулсации;
 • Намаление на слуха на едното и/или двете уши;
 • Световъртеж;
 • Главоболие или болка обхващаша половината глава;
 • Сърбеж в ушите;
 • Изтичане на секрет от ухото/ушите;
 • Шум в ухото/ ушите.

консултирайте се с УНГ доктор.

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък (от – до)
Амбулаторни прегледи

АПАРАТУРА:

 • Аудиометър;
 • УНГ Юнит.

ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Извършва прегледи и лечение срещу заплащане:

 • УНГ прегледи

ПРОФИЛАКТИКА:

 • На професионални заболявания;
 • Подготовка на документи за слухопротезиране