Психиатричен кабинет

 

Психиатричен кабинет

 

ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Извършва прегледи и лечение с талони на Здравната каса или срещу заплащане:

  • Шизофрения;
  • Биполярни разстройства;
  • Страхови и панически разтройства;
  • Панически разтройства.

ПРОФИЛАКТИКА:

  • на стрес;
  • междуличностни конфликти;
  • отношения родители – деца;
  • съдебно – психиатрични консултаций.

Психиатричен кабинет извършва медицински дейности:

    1. Диагностика и лечение на псохични заболявания

2. Психично консултиране 3. Профилактични прегледи за установяване на психично здраве, изисквани при: – Започване на работа – Участие в конкурси – Носене и съхранение на оръжие – Управление на МПС – Работа с класифицирана информация