Педиатричен кабинет

 

Педиатричен кабинет

д-р Димитрина Нинова – педиатър

Д-р Димитрина Нинова е завършила ВМИ – гр. Плевен през 1985г. Специалност “Педиатрия” придобива през 1997г. В професионалната си кариера е работила като:

 • Завеждащ отделение в ДМСГД гр. Габрово
 •  МБАЛ “Тота Венкова” гр. Габрово като ординатор в Педиатрично отделение
 • Лекар педиатър в “МЦ-ДКЦ – СИАС” гр. Габрово.

Преминати курсове и квалификации:

 • Диагноза на дизморфичните синдроми;
 • Новости в диагностиката и лечението на най-важните алергични болести;
 • Аномалии на отделителната система и ХБН;
 • Актуални проблеми на детската гастроентерология;
 • Интензивна терапия в педиатрията;
 • Актуални проблеми в детската неврология;
 • Бронхиална астма в детската възраст;
 • Вродени сърдечни малформации;
 • Актуални проблеми на детската еднокринология;
 • Актуални състояния в Педиатрията;
 • Антибиотично лечение на респираторните инфекции на долни и горни дихателни пътища при деца и възрастни;
 • Етиология и лечение на респираторните инфекции в детската възраст;
 • Диагноза и лечение на захарния диабет в детската възраст;
 • Заболявания на хипоталамуса и хипофизата в детската възраст;
 • Клинико-лабораторна диагностика при отклонение в растежа и развитието на детето;
 • Спешни състояния в диабетологията;
 • Новости в педиатрията.

д-р Илка Йорданова Папазова – детски болести

Д-р Илка Папазова е завършила ВМИ – гр. Плевен през 1984г. Специалност “Педиатрия” придобива през 1992г. В професионалната си кариера е работила като:

 • Ординатор в отделение по Неонатология МБАЛ гр. Габрово;
 • Ординатор в ДО на МБАЛ гр. Габрово;
 • Участъков педиатър в гр. Габрово;
 • Лекар педиатър в МЦ “ДКЦ -СИАС” гр. Габрово.

Преминати курсове и квалификации:

 • Инфекции в неонатология;
 • Неонатална неврология;
 • Спешни състояния в детската възраст;
 • Детска неврология;
 • Трансфонтанелна ехография;
 • Ехография на коремни органи;
 • Доплерова ехография на коремни органи.

д-р Павлинка Димова

Д-р Павлина Димова е завършила ВМИ гр.Плевен през 1987г. Специалност „Детски болести” придобива през 1997г. В професионалната си кариера е работила като:

 • Педиатър, Н-к отделение в ДМСГД гр.Габрово;
 • Педиатър в ЦСМП гр.Габрово;
 • Педиатър в Детско отделение на МБАЛ гр.Габрово;
 • Педиатър в Медицински център ДКЦ „СИАС” гр.Габрово.

Преминати курсове и квалификация:

 • „Проблеми на профилактичната педиатрия”
 • „Новости в педиатрията”
 • „Актуални проблеми в детската неврология”
 • „Интензивна терапия в педиатрията”
 • „Инфекции на дихателните пътища в детска възраст”
 • „Гломерулопатии в детска възраст”
 • „Бронхиална астма и алергични болести в детска възраст”
 • „Детска абдоминална ехография”

ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Извършва прегледи и лечение с талони на Здравната каса или срещу заплащане:

 • детски заболявания;
 • ехография на коремни органи.

ПРОФИЛАКТИКА:

 • Работа по програма Детско здравеопазване