Ортопедичен кабинет

 

Ортопедичен кабинет

д-р Йордан Иванов Йорданов – ортопедия и травматология

Д-р Йордан Йорданов е завършил ВМИ – гр. Плевен през 1984 г. Специалност “Ортопедия и травматология” придобива през 1992 г. В професионалната си кариера е работила като:

 • Ординатор в Ортопедично отделение към МОБАЛ Велико Търново;
 • Лекар – ортопед в ДКЦ 1  гр. Велико Търново;
 • Лекар ортопед в МЦ “ДКЦ – СИАС” гр. Габрово.

Преминати курсове и квалификации:

  • Детска ехография на тазобедрени стави;
  • Артроскопия на колянна става;
  • Вродени увреждания в детска възраст.

д-р Петър Цветанов Цветков – ортопедия и травматология

Д-р Петър Цветков е завършил ВМИ – гр. Плевен през 2002 г. Специалност “Ортопедия и травматология” придобива през 2014 г. В професионалната си кариера е работила като:

   • Лекар – ординатор в ЦСМП гр. Габрово;
   • Лекар – ординатор в УМБАЛ – Царица Йоанна – ИСУЛ гр. София;
   • Лекар ортопед в Ортопедично отделение към МБАЛ “Д-р Тота Венкова” гр. Габрово
   • Лекар ортопед в “МЦ-ДКЦ СИАС” гр. Габрово.

Преминати курсове и квалификации:

   • Спешна медицина;
   • Артроскопия;
   • Ендопротезиране на стави.

АПАРАТУРА:

   • ехограф

ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Извършва прегледи и лечение с талони на Здравната каса или срещу заплащане:

   • Детска травматология и детска ортопедия;
   • Ортопедия и травматология на горен – долен крайник;
   • Сухожилни и костни увреди;
   • Заболявания на опородвигателния апрат.

ПРОФИЛАКТИКА:

  • Вродени заболявания в детската възраст;
  • остеопороза.