Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник
(от – до)
Вторник
(от – до)
Сряда
(от – до)
Четвъртък
(от – до)
Петък
(от – до)
Лабораторни
изследвания
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00ЛАБОРАТОРИЯ:

  • клинична
  • микробиология
  • паразитология
  • цитология
  • Създадената организация на лабораторната дейност гарантира високото качество, чрез специализираната автоматизирана лабораторна информационна система iLab 3.1.ес
  • Всеки пациент може да получи информация за резултатите от проведените лабораторни изследвания по интернет
    /чрез инвидуален код – порола след 18.00часа на същия ден/.

Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаеваемостта на материала и верността на получените данни.
Използват се утвърдени, съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество.

Асортиментът на лабораторията е изключително широк (виж: Дейности и цени) и непрекъснаро се увеличава.