За нас

За нас

Изграден е като многопрофилен център с високо квалифицирани специалисти, за които водещ принцип е качество на предлаганите услуги и професионализъм.

 • Квалифициран медицински персонал и модерна диагностична и терапевтична апаратура гарантират осигуряване на съвременните изисквания за високо качество на медицинските услуги и добра медицинска практика.
 • Построен в съответствие с всички хигиенни изисквания, центърът разполага с възможности за диагностика и лечение на най-съвременно ниво.

Приоритети

 • Диагностика и лечение на заболявания сърдечно-съдовата система;
 • Експресни параклинични изследвания: биохимични, серологични;
 • Функционално изследване на сърдечно-съдовата система – ЕКГ, холтер – ЕКГ, холтер – артериално налягане, кардиоехографии, велоергометрии;
 • Функционално изследване на белите дробове – спирометрия
 • Ехографско изследване – на щитовидна щлеза, млечни жлези, коремни органи
 • Рентген – конвенционална рентгенография и рентгеноскопия
 • Физиотерапия и рехабилитация – електролечение; ултразвук; лазер; светолечение; магнитолечение; вакуум; хидротерапия – тангентор, подводен масаж, парна баня, аромотерапия; лечебни масажи; лечебна физкултура;
 • Функционално изследване на нервната система – ЕЕГ;
 • Доплерова сонография;
 • Профилактични медицински прегледи, изработване на индивидуални програми за предпазване от заболявания;
 • Първична извънболнична помощ – функционираща практика за извънболнична помощ /ЛИЧЕН ЛЕКАР/ – възможност за избор на нов личен лекар в сградата на МЦ СИАС.

МЦ СИАС има договор за оказване на здравни услуги с:

 • Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/
 • “Здравноосигурителен фонд даллбогг: Живот и здраве”
 • “Дженерали закрила здравно осигуряване” АД
 • “Здравноосигурителна Компания България Здраве” АД
 • “Общинска здравно осигурителна каса” АД

Предлага качествена медицинска помощ, отговаряща на Правилата за добра медицинска практика.
Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания.

 • диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни
 • консултации
 • профилактика

Извършване дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации.

Електронен адрес за сигнали при корупция и конфликти на интереси

http://anticorruption.government.bg/report/content.aspx?p=12

Телефон на РЦЗ Габрово: 066/ 80 69 50

Вашето здраве е нашата грижа – доверете ни се!

Записване за нов личен лекар на регистратура:
кв. “Младост”,
ул. “Чумерна” 15 А,
тел. 066/ 866 000
E-mail: dcc.sias@gmail.com

Ежегодно:
от 01.06. до 30.06.
от 01.12. до 31.12.